ai-se-giup-em-3

Nhiều khách qua đường ghé vào mua giúp em vài tờ vé số...

Nhiều khách qua đường ghé vào mua giúp em vài tờ vé số… trời đã bắt đầu mưa

Nhiều khách qua đường ghé vào mua giúp em vài tờ vé số…

Trả lời