vuon-dau-dalat-tranthanhtien

Vẫn còn một ít dâu to và vừa chín trong ngày – Ảnh: Trần Thành Tiến

Vườn dâu tại Đàlạt – Vẫn còn một ít dâu to và vừa chín trong ngày – Ảnh: Trần Thành Tiến

Trả lời